3D-modell av blåkråka

I Sverige är blåkråkan klassad som utdöd, men med hjälp av Gotlands Museums 3D-modell kan du ändå komma ansikte mot ansikte med en!