Bibliotek

Vill du studera Gotländskt Arkiv från 1940-talet eller köpa en bok om bildstenar? Kanske läsa en artikel om spännande föremål i museets samlingar? Då är biblioteket rätt plats för dig!

I biblioteket kan du fördjupa dig i alla Gotländskt Arkiv publicerade mellan 1929 och 1997, köpa litteratur utgiven av Fornsalens förlag samt läsa intressanta artiklar om allt möjligt som har med Gotlands natur- och kulturarv att göra!

Utvalt

 • Tjuls station
  Tjuls station

  Tjuls stations historia börjar med Gotlands Jernvägar 1897, i en fas där det gotländska järnvägsnätet expanderade och järnvägslinjen Romakloster-Klintehamn drogs fram rakt över gården Tjuls…

 • Sankt Olof på Gotland
  Sankt Olof på Gotland

  Enligt Gutasagan var det Sankt Olof som kristnade Gotland, men vilka lämningar kan vi se i Gotlands Museums samlingar efter denne mycket populäre man från…

 • Gotländskt Arkiv 1929
  Gotländskt Arkiv 1929

  I den allra första Gotländskt Arkiv från år 1929 kan man läsa i förordet att det länge funnits önskemål om att Föreningen Gotlands Fornvänner ska…

 • Gotländskt Arkiv 2015: Visby världsarvsstad
  Gotländskt Arkiv 2015: Visby världsarvsstad

  I över tusen år har Visby varit en mötesplats för människor och idag är Visby en levande världsarvsstad. Men vad innebär det att vara ett…

Utforska mer

 • Strandridaregården och tullhuset i Klintehamn
  Strandridaregården och tullhuset i Klintehamn

  I Klintehamn hade exportsjöfarten nått stor framgång under 1600-talets andra hälft, utskeppningarna överträffade både Visby och Slites hamnar och bestod i huvudsak av kalk…

 • Tjuls station
  Tjuls station

  Tjuls stations historia börjar med Gotlands Jernvägar 1897, i en fas där det gotländska järnvägsnätet expanderade och järnvägslinjen Romakloster-Klintehamn drogs fram rakt över gården…

 • Sankt Olof på Gotland
  Sankt Olof på Gotland

  Enligt Gutasagan var det Sankt Olof som kristnade Gotland, men vilka lämningar kan vi se i Gotlands Museums samlingar efter denne mycket populäre man…

 • Gutasagan
  Gutasagan

  Gutasagan är en berättelse om gutarnas ursprung och mytiska historia. Den nedtecknades någon gång mellan 1220 och 1285 och bygger på muntliga traditioner och…

 • Kronobränneriet i Visby
  Kronobränneriet i Visby

  Utmed Strandgatan i Visby, precis i centrum av det som under medeltiden var Visbys främsta handelsgata, ligger Gotlands Museum – för vissa mer känt…

 • Upptäck Gotland
  Upptäck Gotland

  Upptäck Gotland är en fullmatad och inspirerande guide till Gotlands natur- och kulturplatser. 101 platser runt hela ön presenteras med text, bild och kartor…

 • S/S Hansa
  S/S Hansa

  En råkall novembernatt 1944 torpederades passagerar-fartyget S/S Hansa av en sovjetisk ubåt. Endast två personer överlevde. Med fartyget försvann 84 människor och lika många…

 • Gotländskt Arkiv 2022: Gotland – Vattenland
  Gotländskt Arkiv 2022: Gotland – Vattenland

  Boken fokuserar på vatten och dess betydelse för Gotland, både nu och långt tillbaka. Bland författarna märks Sara Eliason som skriver om vattnet som…

 • Fint som snus?
  Fint som snus?

  Idag är snuset en given del av mångas vardag, men en gång i tiden var det en lyxprodukt bara tillgänglig för samhällets absoluta toppskikt.…

 • Elinghems ödekyrka
  Elinghems ödekyrka

  Kyrkobyggnaden i Elinghem uppfördes i en sammanhängande byggnadsfas med långhus och kor, omkring 1250. Även i dagens ruinstadium, där både förfall och rekonstruktion får…

 • Kastelle ruin
  Kastelle ruin

  Kastelle ruin står i Vamlingbo socken på södra Gotland. Det är en ruin efter en medeltida profan byggnad uppförd under 1200-talets första hälft av…

 • Gotlands Museums Arkiv
  Gotlands Museums Arkiv

  I museets arkiv finns handlingar som berättar historien om Gotland. Du kan hitta dokument och fotografier gällande fastigheter, personer och företeelser samt exempelvis tidningsutklipp,…

 • Gotländskt Arkiv 2023: Bot och bättring
  Gotländskt Arkiv 2023: Bot och bättring

  Följ med på en resa genom tid och rum med sjukdom och läkekonst på Gotland som tema. I boken finns bland annat läsning om…

 • Gotländskt Arkiv 1997
  Gotländskt Arkiv 1997

  I Gotländskt Arkiv 1997 kan du lära dig en hel del om Hansan, till exempel hur den påverkade den gotländska kyrkokonsten och hur hansatiden…

 • Gotländskt Arkiv 1996
  Gotländskt Arkiv 1996

  Hur såg det ut på Fårö omkring år 1700? Hur var det borgerliga livet i 1800-talets Visby? Hur såg ett gotländskt brickband ut på…

 • Gotländskt Arkiv 1995
  Gotländskt Arkiv 1995

  350 år sedan Freden i Brömsebro, och det firas i Gotländskt Arkiv 1995! Man kan också lära sig mer om exempelvis den gotländska lanthandeln,…

 • Gotländskt Arkiv 1993
  Gotländskt Arkiv 1993

  I Gotländskt Arkiv 1993 kan man fördjupa sig i den stora skogsbranden vid Torsburgen i Kräklingbo som ägde rum år 1992, bland annat hittades…

 • Gotländskt Arkiv 1992
  Gotländskt Arkiv 1992

  Vem är jungfrun med eldhanen? Vad har man hittat vid den arkeologiska undersökningen i Ajvide? Hur gick de gotländska köpmännens handel på Novgorod till…

 • Gotländskt Arkiv 1991
  Gotländskt Arkiv 1991

  Gotländskt Arkiv 1991 har stort fokus på Carl von Linné och hans gotlandsresa under 1700-talet, men du kan också fördjupa dig i Tyra Lundgrens…

 • Gotländskt Arkiv 1990
  Gotländskt Arkiv 1990

  I Gotländskt Arkiv 1990 kan man bland annat läsa om Gotlands bebyggelse år 1614, en skeppssättning i Lau socken och både fynd och måleri…

 • Gotländskt Arkiv 1989
  Gotländskt Arkiv 1989

  Fördjupa dig i järnålderns glasbägare, marinarkeologi kring sjökatastrofen 1566 – eller varför inte ytterligare en nyupptäckt fornborg? Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från…

 • Gotländskt Arkiv 1988
  Gotländskt Arkiv 1988

  I Gotländskt Arkiv 1988 kan du bland annat läsa mer om Stora Karlsös vegetationshistoria, vad undersökningarna kring bildstenen från Othem har avslöjat och vem…

 • Gotländskt Arkiv 1987: Vägen till kulturen på Gotland
  Gotländskt Arkiv 1987: Vägen till kulturen på Gotland

  Gotländskt Arkiv år 1987 fick formen av en vägvisare för den som vill lära känna Gotlands rika kulturlandskap, historia, bebyggelse och miljö. Här får…

 • Gotländskt Arkiv 1986
  Gotländskt Arkiv 1986

  Du kanske är intresserad av konstnären Edvard Cramér, vad SAMDOK är för någonting eller en vikingatida hamn i Tofta? Då är Gotländskt Arkiv 1986…

 • Gotländskt Arkiv 1985
  Gotländskt Arkiv 1985

  I Gotländskt Arkiv 1985 kan du exempelvis lära dig mer om det nätta lilla yrket gravplundring, den gotländska turismens rötter i 1800-talet, Groddaliran och…

 • Gotländskt Arkiv 1984
  Gotländskt Arkiv 1984

  Vad sysslade RAGU med under 1983 och 1984? Vilken halskrage från bronsåldern är på vift? Och vem var det egentligen som anlade Visborgs slott?…

 • Gotländskt Arkiv 1983
  Gotländskt Arkiv 1983

  I Gotländskt Arkiv 1983 kan du bland annat förkovra dig i hur vikingen kom att bli det svenska idealet, en gotländsk gravtext från år…

 • Gotländskt Arkiv 1982
  Gotländskt Arkiv 1982

  Vad kan måltidsresterna från kvarteret Apoteket berätta om människorna som bodde i Visby, och hur ser den litterära bilden av munken Petrus de Dacia…

 • Gotländskt Arkiv 1981
  Gotländskt Arkiv 1981

  Hur gick det till när de gotländska socknarna bildades? Hur har Visby ringmur tagits om hand genom århundradena? Vad tänkte en landshövding på 1810-talet?…

 • Gotländskt Arkiv 1980
  Gotländskt Arkiv 1980

  I Gotländskt Arkiv 1980 kan du fördjupa dig i bland annat en fasad vid Specksrum i Visby, en schackspelskung från Visbyskomakarnas gilleshus och hur…

 • Gotländskt Arkiv 1979
  Gotländskt Arkiv 1979

  I Gotländskt Arkiv 1979 kan du lära dig mer om till exempel Torsburgsmuren, kalkmålningar i Sanda och vägsystemets framväxt på Gotland! Nedan kan du…

 • Gotländskt Arkiv 1978
  Gotländskt Arkiv 1978

  I Gotländskt Arkiv 1978 kan du bland annat förkovra dig i en uppmätningsritning från medeltiden, stadsläkare Höögs sockenapotek och ett vikingatida guldbrakteat. Nedan kan…

 • Gotländskt Arkiv 1977
  Gotländskt Arkiv 1977

  Kanske är du intresserad av Johnny Roosvals stil, ett triumfkrucifix från Ekeby eller en stol från senbarocken? Då är Gotländskt Arkiv 1977 något för…

 • Gotländskt Arkiv 1976
  Gotländskt Arkiv 1976

  Gotländskt Arkiv från 1976 är packat med rapporter från Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU), tillsammans med artiklar om exempelvis Visby kronobränneri och ett gotländskt ekskåp. Nedan…

 • Gotländskt Arkiv 1975
  Gotländskt Arkiv 1975

  År 1975 fyllde Föreningen Gotlands Fornvänner 100 år, vilket också speglas i Gotländskt Arkiv. Bland annat kan du lära dig mer om Gotlands Museums…

 • Gotländskt Arkiv 1974
  Gotländskt Arkiv 1974

  Fördjupa dig i Gotlands Museums medeltida keramik, Ljugarns strandridaregård eller gotländska 1800-talsfotografer i den här utgåvan av Gotländskt Arkiv! Nedan kan du läsa Gotländskt…

 • Gotländskt Arkiv 1973
  Gotländskt Arkiv 1973

  Var den medeltida träkyrkan från Eke en stavkyrka? Och vad visade undersökningen gällande polykromin på skulpturen S:t Göran till häst? Nedan kan du läsa…

 • Gotländskt Arkiv 1972
  Gotländskt Arkiv 1972

  I Gotländskt Arkiv 1972 kan du bland annat läsa om vilka arkeologiska utgrävningar som utförts under året, den gotländska kalkbränningens genombrott och om en…

 • Gotländskt Arkiv 1971
  Gotländskt Arkiv 1971

  Vad hände med Gotlands ekonomi efter Brömsebrofreden? Vem är den hundraåriga Emma? Vad hittade man vid den arkeologiska utgrävningen vid Grauns klint i Lärbro?…

 • Gotländskt Arkiv 1970
  Gotländskt Arkiv 1970

  Lär dig mer om täckating på Fårö, en Vamlingbo-bo eller om en silversked från Karls i Tingstäde i denna utgåva av Gotländskt Arkiv. Nedan…

 • Gotländskt Arkiv 1969
  Gotländskt Arkiv 1969

  Guldmedaljonger, den största silverskatten och änkan Donner… det är några av temana i Gotländskt Arkiv från 1969. Dessutom får du se hur det såg…

 • Gotländskt Arkiv 1968
  Gotländskt Arkiv 1968

  Vilken är Fredrika Bremers gotlandsroman? Vad är historien bakom Gamla Residenset i Visby? Vem var Niels Sörensen i Vamlingbo? Fördjupa dig i Gotländskt Arkiv…

 • Gotländskt Arkiv 1967
  Gotländskt Arkiv 1967

  Lär dig mer om till exempel nya fynd från gotländsk folkvandringstid och vendeltid, silverskatten från Tingstäde och gamla sättmärken vid gotländska fiskelägen i den…

 • Gotländskt Arkiv 1966
  Gotländskt Arkiv 1966

  I Gotländskt Arkiv 1966 finns bland annat en preliminär redogörelse för undersökningen av Kopparsviks gravfält, en förklaring av det gotländska ordet “vässning” och en…

 • Gotländskt Arkiv 1965
  Gotländskt Arkiv 1965

  C. G. Brunius – på vilket sätt bidrog han till den gotländska forskningen? Vilka var de gotländska strandridarna? Och K. J. Johansson ger dig…

 • Gotländskt Arkiv 1964
  Gotländskt Arkiv 1964

  I Gotländskt Arkiv 1964 finns möjlighet att fördjupa sig i exempelvis Tobias Langs textiltryckeri under 1700-talet och två märkliga, vikingatida gravanläggningar på Barshaldershed. Nedan…

 • Gotländskt Arkiv 1963
  Gotländskt Arkiv 1963

  Vad är Gotlandsräfsan för något? Vem är Kejsar Henrik i vågskålen? Vad finns det för ortnamnssägner i Hablingbo? Allt detta och mer får du…

 • Gotländskt Arkiv 1962
  Gotländskt Arkiv 1962

  I Gotländskt Arkiv 1962 kan du förkovra dig i exempelvis bildstenar (bland annat jättestenen från Sanda!), fornnordisk djurornamentik och hur Gotlands sockenindelning kom till.…

 • Gotländskt Arkiv 1961: Från Gotlands dansktid
  Gotländskt Arkiv 1961: Från Gotlands dansktid

  “Från Gotlands dansktid” är temat i Gotländskt Arkiv 1961. Bland annat kan man läsa om Valdemar Atterdags gotländska erövring, hur kyrkomålningarna såg ut under…

 • Gotländskt Arkiv 1960
  Gotländskt Arkiv 1960

  Är du intresserad av flamskvävnadsmönstrens utveckling? Vill du veta mer om Gotlands Nationalbevärings bildande år 1810-1811? Undrar du hur färgglad man var under forntiden?…

 • Gotländskt Arkiv 1959
  Gotländskt Arkiv 1959

  “Det dyrbaraste fähus i riket”, vilket kan det vara? Läs också om vem Thomas Walgesteen var och vem som egentligen äger Gotska Sandön i…

 • Gotländskt Arkiv 1958
  Gotländskt Arkiv 1958

  I Gotländskt Arkiv 1958 kan du grotta ner dig i bland annat hanseväldet, den romanska kyrkan i Grötlingbo samt Sudrets katedral! Nedan kan du…

 • Gotländskt Arkiv 1957
  Gotländskt Arkiv 1957

  Vad är bröderna Grimms skogsrörelse? Vad finns det för forskning om de gotländska mynten från 1300-talet? Vem var C. G. Björkander? Allt detta och…

 • Gotländskt Arkiv 1956
  Gotländskt Arkiv 1956

  I Gotländskt Arkiv från 1956 kan du bland annat se vilka bildstensfynd som hittats vid kyrkorestaureringar, läsa Tyra Lundgrens artikel “Östan och västan om…

 • Gotländskt Arkiv 1955
  Gotländskt Arkiv 1955

  Hur hamnade ett keltiskt mynt i en gotländsk myntsamling? Vilka skogsbränder härjade på Gotland under 1600-talet? Eller är du kanske bara intresserad av museets…

 • Gotländskt Arkiv 1954
  Gotländskt Arkiv 1954

  Vill du besöka rosornas kyrka, lära dig mer om fönstergåvor och -gillen eller fördjupa dig i skeppssättningar vid Stora Bjers i Stenkyrka? Då är…

 • Gotländskt Arkiv 1953
  Gotländskt Arkiv 1953

  I Gotländskt Arkiv 1953 kan du bland annat läsa om gamla åkerbruksredskap, hur vikingarna färdades genom Djneprforsarna och det gotländska kortspelet Grandissimo. Nedan kan…

 • Gotländskt Arkiv 1952
  Gotländskt Arkiv 1952

  Besök Rövar Liljas håla, lär dig mer om fornminnen vid Bunn i Bunge eller läs om en husurna från Tofta i den här utgåvan…

 • Gotländskt Arkiv 1951
  Gotländskt Arkiv 1951

  Gotländskt Arkiv 1951 hade färre artiklar än de tidigare utgåvorna, och fokuserar endast på tre ämnen: en järnåldersboplats i Stenkyrka, Gotlands förbindelser med Stockholm…

 • Gotländskt Arkiv 1950
  Gotländskt Arkiv 1950

  Förordet i Gotländskt Arkiv 1950 inleds med: “Denna volym av Gotländskt Arkiv utkommer till Föreningen Gotlands Fornvänners 75-årsjubileum. Årsboken har denna gång fått karaktären…

 • Gotländskt Arkiv 1948-1949
  Gotländskt Arkiv 1948-1949

  I Gotländskt Arkiv för åren 1948-1949 kan man bland annat lära sig mer om bildstenarnas form, den ryska hemsökelsen på Gotland 1717 och vilket…

 • Gotländskt Arkiv 1947
  Gotländskt Arkiv 1947

  Daggängsmonumentet – vad är det? Hur har Anga kyrka utvecklas genom åren? Vad har man hittat under Vallhagargrävningen? Läs mer om detta och mycket…

 • Gotländskt Arkiv 1946
  Gotländskt Arkiv 1946

  I Gotländskt Arkiv från 1946 kan du bland annat få veta mer om Agrellska huset i Visby, vad som gömmer sig under Slite torg…

 • Gotländskt Arkiv 1945
  Gotländskt Arkiv 1945

  Vilken var den gotländska silveråldern? Vad har Gotlands och Estlands medeltida byggnader gemensamt? Var ligger Gotlands första fyrplats? Fördjupa dig i allt detta och…

 • Gotländskt Arkiv 1944
  Gotländskt Arkiv 1944

  I Gotländskt Arkiv från 1944 finns artiklar om både Kapitelhuset i Visby, fiske, kapitelssigill och ett relikskrin från Barlingbo. Och vad är egentligen Jungfrutornets…

 • Gotländskt Arkiv 1943
  Gotländskt Arkiv 1943

  Vad hade Gotland och Kiev för relation under medeltiden? Hur såg kreaturshandeln ut på Gotland under 1700-talet? Vad är Fardume slott för något? Allt…

 • Gotländskt Arkiv 1942
  Gotländskt Arkiv 1942

  I Gotländskt Arkiv från år 1942 kan man bland annat fördjupa sig i bildstenarna, en gotländsk stenmästare på 1100-talet, kastalen i Öja och Visborgs…

 • Gotländskt Arkiv 1941
  Gotländskt Arkiv 1941

  Det berömda Timansbrynet från Roma kan du bland annat läsa om i Gotländskt Arkiv från 1941. Men är du mer intresserad av senmedeltida hus…

 • Gotländskt Arkiv 1940
  Gotländskt Arkiv 1940

  I Gotländskt Arkiv från 1940 kan man bland annat lära sig om Gotlands betalningsmedel under 1200-talet, omständigheterna kring professor Malmstedts död och Lärbro prästgård.…

 • Gotländskt Arkiv 1939
  Gotländskt Arkiv 1939

  I Gotländskt Arkiv från år 1939 kan man bland annat fördjupa sig i Sankta Gertruds kapell i Visby, Jacob Dubbes krönika och den gotländska…

 • Gotländskt Arkiv 1938
  Gotländskt Arkiv 1938

  Ornitologisk litteratur, märkliga mynt, sällsynta danska tryck, 1600-talsstuga med loftbod eller den siste sättingsdomaren i Hoburg? I Gotländskt Arkiv 1938 finns allt detta att…

 • Gotländskt Arkiv 1937
  Gotländskt Arkiv 1937

  Denna utgåva av Gotländskt Arkiv tillägnas Gotlands Museums grundare Per Arvid Säve, till 50-årsminnet av hans död. Man kan bland annat läsa utdrag ur…

 • Gotländskt Arkiv 1936
  Gotländskt Arkiv 1936

  “Yttersta domen i Sundre” – vad kan det vara? Och vilka är Lave och Jon, som förekommer i en medeltidsvisa? Det kan du läsa…

 • Gotländskt Arkiv 1935
  Gotländskt Arkiv 1935

  I Gotländskt Arkiv från 1935 finns bland annat en fördjupning kring de gotländska riksdagsmannavalens historia, samt både artikel och akter kring Gotlands stenhuggarverk på…

 • Gotländskt Arkiv 1934
  Gotländskt Arkiv 1934

  I Gotländskt Arkiv från 1934 kan du fördjupa dig i både prästerligt skämtlynne och en runpelare i Näs – vad mer kan man egentligen…

 • Gotländskt Arkiv 1933
  Gotländskt Arkiv 1933

  Har du alltid undrat var namnet “Visby” kommer ifrån? Eller är medeltida pergamentsfragment mer av din melodi? I Gotländskt Arkiv från 1933 kan du…

 • Gotländskt Arkiv 1932
  Gotländskt Arkiv 1932

  I Gotländskt Arkiv från 1932 presenteras bland annat Gotlands äldsta jordabok – som exempelvis innehåller ett register över öns skatter och vilka jordar som…

 • Gotländskt Arkiv 1931
  Gotländskt Arkiv 1931

  I denna utgåva av Gotländskt Arkiv kan du bland annat lära dig mer om de gotländska flamskvävnaderna, läsa Länsarkivets handlingar rörande Gotlands fiske samt…

 • Gotländskt Arkiv 1930
  Gotländskt Arkiv 1930

  I denna årgång av Gotländskt Arkiv introduceras “Hävd och hågkomst” för första gången, vilket kom att bli ett återkommande inslag i många år framöver.…

 • Gotländskt Arkiv 1929
  Gotländskt Arkiv 1929

  I den allra första Gotländskt Arkiv från år 1929 kan man läsa i förordet att det länge funnits önskemål om att Föreningen Gotlands Fornvänner…

 • Adventsstjärnans historia
  Adventsstjärnans historia

  Adventsstjärnor av papper för elektriskt ljus började användas i Sverige på 1930-talet, efter tysk förlaga. Läs mer om adventsstjärnornas historia i artikeln på Digitalt…

 • Gotländskt Arkiv 2006: Linné
  Gotländskt Arkiv 2006: Linné

  Sommaren 1791 reste Carl von Linné till Gotland tillsammans med sina följeslagare. Under tre veckors tid färdades han runt om på ön. Här presenterar…

 • Angels & Dragons
  Angels & Dragons

  Gotlands medeltida kyrkor hör till Sveriges viktigaste kulturarv och varje kyrkas utsmyckning är unik. Här presenteras de i både bild och text. Boken är…

 • Gotländskt Arkiv 2018: Spåren av det förflutna
  Gotländskt Arkiv 2018: Spåren av det förflutna

  I den här boken presenteras forskning kring platser med central betydelse för skeenden och händelser på Gotland – från bronsålder till medeltid. Läs bland…

 • Gotländskt Arkiv 2014: Glas
  Gotländskt Arkiv 2014: Glas

  Denna bok tar sig an glaset ur en rad spännande perspektiv. I femton artiklar belyser välrenommerade skribenter, antikvarier och forskare olika aspekter av glas…

 • Gotländskt Arkiv 2003: Klenoder
  Gotländskt Arkiv 2003: Klenoder

  Sedan 1875 har Föreningen Gotlands Fornvänner samlat, vårdat och inte minst visat föremål ur Gotlands enastående rika historia. Ett hundratal föremål har valts ut…

 • Gotländskt Arkiv 2017: Gotland med konstnärens blick
  Gotländskt Arkiv 2017: Gotland med konstnärens blick

  Det gotländska ljuset har länge lockat konstnärer till ön. I den här boken berättas om konst, konstnärer och konstliv från 1800-talet och framåt.

 • Gotländskt Arkiv 2019: Bordet är dukat
  Gotländskt Arkiv 2019: Bordet är dukat

  Gotländska mattraditioner och matkultur i bokform! Tio författare låter oss följa med på en matresa som sträcker sig från stenålder till nutida förädling av…

 • Gotländskt Arkiv 2015: Visby världsarvsstad
  Gotländskt Arkiv 2015: Visby världsarvsstad

  I över tusen år har Visby varit en mötesplats för människor och idag är Visby en levande världsarvsstad. Men vad innebär det att vara…

 • Gotländskt Arkiv 2016: Gotland – Idrottsön
  Gotländskt Arkiv 2016: Gotland – Idrottsön

  Idrottsstjärnorna Mattias Sunneborn, Anna Jakobsson, Håkan Loob och Malin Peterson berättar om hur deras gotländska uppväxt har bidragit till deras framgångar på världens största…

 • Skatter
  Skatter

  Det här lilla häftet berättar om Gotlands fantastiska skattfynd, samt en del av Gotlands Museums utställda skatter och föremål.

 • Upptäck Visby ringmur
  Upptäck Visby ringmur

  Gå på djupet kring bakgrunden till varför ringmuren uppfördes och den roll som Visby och Gotland hade under medeltiden i den här boken om…

 • Gotländskt Arkiv 2021: Att göra platsen till sin
  Gotländskt Arkiv 2021: Att göra platsen till sin

  Människor har i alla tider lämnat spår efter sig. Både i form av vardagliga ting, men även genom sina handlingar som lett till stora…

 • Gutasagan – en gotländsk krönika
  Gutasagan – en gotländsk krönika

  Gutasagan är en berättelse om gutarnas ursprung och mytiska historia. Den nedtecknades någon gång mellan 1220 och 1285 och bygger på muntliga traditioner och…

 • Gotländskt Arkiv 2020: Att vårda ett hus
  Gotländskt Arkiv 2020: Att vårda ett hus

  Byggnadsvård handlar om att vårda – och ibland om att återskapa något som varit gömt. Men det handlar också om de val som uppstår…

 • Gotlands fossil
  Gotlands fossil

  Gotland är en skattkammare för den som är intresserad av fossil och geologi. I denna fullspäckade bok lär du dig om Gotlands geologiska historia…

 • Heartists
  Heartists

  Läs om konstnärsparet Bruce, och deras kärlek till konsten, Gotland och varandra. En rikt illustrerad bok om konstnärsparet Carolina Benedicks Bruce och William Blair…