Gothem

ARVET – Hållbar kulturarvsturism

Alla de hundratals museer, ängen, kyrkor och historiska platser som finns på Gotland bjuder på både njutning och äventyr. Men många av dessa kulturarv står också inför stora utmaningar. ”ARVET – Hållbar kulturarvsturism” rustar dem för framtiden. Projektet drivs av…

Glasmålning på fönster i gotländsk kyrka. Föreställer tre män, varav två med gloria.

Den medeltida julen

Följ med på en rundvandring på Gotlands Museum, där antikvarie Jakob Lindblad berättar om julen genom museets medeltida föremål, med exempel på föremål som är huggna i sten och trä, eller gjorda i glas.

Gotlands Museums Arkiv

I museets arkiv finns handlingar som berättar historien om Gotland. Du kan hitta dokument och fotografier gällande fastigheter, personer och företeelser samt exempelvis tidningsutklipp, inventeringar och ritningar. Nedan kan du bläddra i de arkivförteckningar som finns. Förteckningen är uppdelad i…

Schackpjäs karvad av valrosstand mot blå bakgrund.

Gotländskt Arkiv 1992

Vem är jungfrun med eldhanen? Vad har man hittat vid den arkeologiska undersökningen i Ajvide? Hur gick de gotländska köpmännens handel på Novgorod till under 1100- och 1200-talen? Allt detta och mer kan du läsa om i Gotländskt Arkiv 1992!…

Gotländskt Arkiv 1987: Vägen till kulturen på Gotland

Gotländskt Arkiv år 1987 fick formen av en vägvisare för den som vill lära känna Gotlands rika kulturlandskap, historia, bebyggelse och miljö. Här får man en praktisk lista över 100 sevärda minnesmärken och kulturmiljöer att besöka vid tillfälle. Nedan kan…

Gotländskt Arkiv 1941

Det berömda Timansbrynet från Roma kan du bland annat läsa om i Gotländskt Arkiv från 1941. Men är du mer intresserad av senmedeltida hus i Visby eller Gothems prästgård finns det också att förkovra sig i! Nedan kan du läsa…

Angels & Dragons

Gotlands medeltida kyrkor hör till Sveriges viktigaste kulturarv och varje kyrkas utsmyckning är unik. Här presenteras de i både bild och text. Boken är på engelska.

Gotländskt Arkiv 2003: Klenoder

Sedan 1875 har Föreningen Gotlands Fornvänner samlat, vårdat och inte minst visat föremål ur Gotlands enastående rika historia. Ett hundratal föremål har valts ut till denna specialvolym i den klassiska bilderbokens form. De återges här med text och utsökta bilder.

Digitalt Museum

På Digitalt Museum kan du botanisera bland våra kulturhistoriska föremål och vår konstsamling – nästan 60 000 objekt!

3D-modell av Kristushuvud

Hur är egentligen Kristusskulpturerna i Gotlands kyrkor tillverkade? Med hjälp av vår 3D-modell kan du närstudera ett Kristushuvud från 1200-talet som kommer från Gothems kyrka.