Elinghems ödekyrka

Kyrkobyggnaden i Elinghem uppfördes i en sammanhängande byggnadsfas med långhus och kor, omkring 1250. Även i dagens ruinstadium, där både förfall och rekonstruktion får sätta prägel på byggnadsverket, är det tydligt att både långhus och kor uppfördes i en sammanhängande byggnadsfas.

Ruinen efter den medeltida kyrkan är belägen på norra Gotland, ca 34 km från Visby. Under medeltiden utgjorde den församlingskyrka för Elinghem socken, men efter att kyrkan på 1500-talet förfallit lades församlingen samman med moderförsamlingen i Hangvar. Elinghem ödekyrka ägs av en samfällighet med ca 20 ägare.