En droppe hav

Månadens offentliga konstverk, juli 2024.

Vilken färg har havet i dag? Annika Oskarssons skulptur En droppe hav tar havet med sig in på land, in mellan lasarettets huskroppar, som en länk till havet, som en del av en helhet. Vi är alla en del av denna helhet eftersom vi består av 60 procent vatten och att vi genom evolutionen härstammar från havet.