Gotländskt Arkiv 1982

Vad kan måltidsresterna från kvarteret Apoteket berätta om människorna som bodde i Visby, och hur ser den litterära bilden av munken Petrus de Dacia ut? I den här årgången av Gotländskt Arkiv får du svaren!

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1982 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
De äldsta gutarnaLars Larsson7
Fjäle i Ala – Presentation av ett forskningsprojektDan Carlsson15
Med Krampmacken över Gotland och Östersjön – Seglet provasErik Nylén29
Måltidsrester berättar – Benmaterialet från grävningen i kvarteret Apoteket i Visby osteologiskt undersöktGun Westholm och Berit Sigvallius45
Återanvändning av vikingatida metallsmycken – Primärt och sekundärt bruk av fiskhuvudformiga hängen och några andra föremålsgrupperLena Thunmark-Nylén57
Ett bidrag till utforskandet av Visbykyrkorna S:t Hans och S:t Pers historiaEric Swanström77
Hailgairs häll i S:t HansHelmer Gustavson85
Domedagsfisken 700 årBengt Rosén91
Rigabiskoparna och Helgeands (S:t Jakob) i VisbyJarl Gallén97
Kalvskinnshuset i Visby – Namnet och funktionenSven-Erik Pernler103
En borgerlig vapensköld och två försvunna gravstenstexterDick Wase109
Akantus, draperier och yviga kärvar – Väggmålningar från 1600-talet i ett VisbyhusMarita Jonsson113
Ett borgarhus från 1700-talet – Stenhuset kvarteret Priorn 13 i VisbyRagnar Engeström och Tryggve Siltberg121
Alfred Theodor Snöbohms tidningsartiklar som sägenkällaUlf Palmenfelt129
Den litterära bilden av Petrus de DaciaLennart Bohman141
Verksamheten vid Rikantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1981-1982Göran Burenhult161
RAGU: Förhistoriska avdelningenMalin Lindquist163
RAGU: Gravfältet vid Sälle i FröjelStig Englund164
RAGU: Gravfältet vid Annelund, Visby flygplatsMonica Wennersten164
RAGU: Bostadsområdet Terra Nova sydost om VisbyGunilla Wickman-Nydolf165
RAGU: Gravfältet vid Broe i HallaAnn-Marie Pettersson166
RAGU: Gravfältet vid Uddvide i GrötlingboStefan Bergh167
RAGU: Smiss i Hemse – En nyfunnen svärdslipningsstenStig Englund167
RAGU: Ett vikingatida myntfynd, troligen från Burs sockenKenneth Jonsson168
RAGU: Två skatter från Mickels i HablingboKenneth Jonsson och Majvor Östergren169
RAGU: TorsburgenJohan Engström171
RAGU: GrogarnsbergetPer Dahl172
RAGU: Experimentmuren på Klints backar i OthemJohan Engström173
RAGU: Det unika skattfyndet från Västerhejde sockenMajvor Östergren174
RAGU: MedeltidsavdelningenWaldemar Falck178
RAGU: Visby, kvarteret Banken 1Ragnar Engeström och Waldemar Falck180
RAGU: Visby, kvarteret Novisen 5Ragnar Engeström181
RAGU: Visby, kvarteret Kompaniet 4Ragnar Engeström182
RAGU: Visby, kvarteret Muren 5Ragnar Engeström182
RAGU: Visby, kvarteret Kaplanen 8Ragnar Engeström182
RAGU: Visby, kvarteret Priorn 11Magnus Elfwendahl182
RAGU: Visby, kvarteret Kalvskinnet 1Mats Mogren184
Gotländsk byggnadsminnesvård 1981-1982Jan A:son-Utas187
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1981191
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond205