Gotländskt Arkiv 1990

I Gotländskt Arkiv 1990 kan man bland annat läsa om Gotlands bebyggelse år 1614, en skeppssättning i Lau socken och både fynd och måleri från kvarteret Pressen som genomgått en ombyggnation.

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1990 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Naturmuseet fyller 10 årBjörn Broo och Sara Eliason7
Bildstenar och stavgardar – Till frågan om de gotländska bildstenarnas placeringKarl Gustaf Måhl13
Kyrkorna i VisbyDick Wase29
Oktogonkyrkan i Visby icke Helgeands, utan S:t JakobJarl Gallén53
Att välsigna med patenenBengt Stolt59
Friesland och Gotland under senmedeltiden – En statsrättslig jämförelseAlexander Ganse67
Gotlands Sankt GöranErik Nylén79
Kvarteret Pressen 3 och 4 – Några fynd och iakttagelser vid dess ombyggnadEva Sjöberg107
Måleri i kvarteret Pressen – En rapportCarl Henrik Eliason113
Gotlands bebyggelse 1614 – Gårdar, människor och organisationTryggve Siltberg125
Sockenmagasin på GotlandRoger Öhrman153
Caroline Benedicks-Bruce – Skulptris och akvarellistHanne Ödin177
Nittitalets bildarkiv – Presentation av ISG / Clematis projektarbete med lagring och hantering av större bildsamlingarKerstin Jonsson191
CAD-teknik i arkeologisk ritningshanteringStig Englund197
Digitalisering av byggnadsritningarRolf Näslund203
Kultur i vårdenKarin Gardell211
Kulturmiljöavdelningen, Gotlands Fornsal217
FornminnesvårdMalin Lindquist217
En undersökt och restaurerad skeppssättning i “Bandeläins täppå” i Lau sockenMalin Lindquist218
Byggnadsminnesvård 1989-1990Jan Utas219
Boplatsgrotta i LummelundaInger Österholm223
Undersökningar i Fröjel sockenDan Carlsson224
Verksamheten vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1989-1990Anders Broberg225
RAGU: Förhistoria228
RAGU: Undersökningar innanför VästergarnsvallenMonica Wennersten228
RAGU: Rörgrav genom vallgrav i HallaChristian Runeby229
RAGU: Medeltid och nyare tid231
RAGU: Kvarteret Annexet 2 – Undersökning av en latrin- och avfallskammareChristina Peterson233
RAGU: Medeltida golv och källare i kvarteret GråbrodernChristian Runeby233
RAGU: En arkeologisk undersökning i kvarteret Systemet 5Leif Zerpe235
RAGU: Ett spännande fynd från det medeltida VisbyMonica Wennersten236
RAGU: Klostermurar i RomaChristian Runeby237
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse 1989239
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond260