Gotländskt Arkiv 2022: Gotland – Vattenland

Boken fokuserar på vatten och dess betydelse för Gotland, både nu och långt tillbaka.

Bland författarna märks Sara Eliason som skriver om vattnet som format Gotlands berggrund, Helen Martinsson-Wallin som belyser utdikningarna av Lina myr och dess konsekvenser. Boken lyfter även konsten genom en text av Helena Selder om Baltic Art Centers arbete med konstnärer runt Östersjön.