Hur byggde man förr?

Hur gick det till när man byggde de gotländska kyrkorna? Och hur såg de medeltida byggarbetsplatserna ut?

Museipedagog Jeremy Hardy och byggnadsantikvarie Ola Nyström visar spår efter byggnadsställningar och berättar mer om vad en skålsten användes till.