Kastelle ruin

Kastelle ruin står i Vamlingbo socken på södra Gotland. Det är en ruin efter en medeltida profan byggnad uppförd under 1200-talets första hälft av en farmannabonde. Under medeltiden hade sen byggnaden flera olika funktioner kopplade till farmannabondens liv och verksamhet.

Kastelles övergång till ett inledande ruinstadie började under 1700-talets slut då funktionen som mangårdsbyggnad upphörde, och sedan 1929 ägs ruinen av Föreningen Gotlands Fornvänner. Den restaurerades under 1930-talet.

Var kommer namnet Kastelle ifrån? Hur har byggnaden en gång sett ut? Och hur ser den ut idag, efter restaureringen? Byggnadsantikvarie Ola Nyström ger dig svaren!