Påsk i museimagasinet

Antikvarie Jakob Lindblad guidar dig genom påskens historia med hjälp av föremål från museets samlingar.