Strandridaregården och tullhuset i Klintehamn

I Klintehamn hade exportsjöfarten nått stor framgång under 1600-talets andra hälft, utskeppningarna överträffade både Visby och Slites hamnar och bestod i huvudsak av kalk och trävaror. Genom att exportsjöfarten nådde stor framgång och strandridaryrket infördes bör strandridaregården i Klintehamn uppförts kring 1600-talets mitt/1600-talets andra hälft.

Klintehamns strandridaregård är en välbevarad del av det som en gång var en utbredd statlig verksamhet runt Gotlands och Sveriges kust. Fastigheten med byggnader har pekats ut som särskilt kulturhistoriskt värdefull och byggnadsminnesförklarades 2001, och är därmed skyddad enligt Kulturmiljölagen.