Sveriges konsthistoria: Bildstenarna

Under vikingarnas tid restes flera stora bildstenar på Gotland som berättar en forntida historia i bildform. De här massiva konstverken tros ha skapats strax före eller under vikingatiden (ca 800 – 1050). Men vad var idén bakom de här dramatiska bildkonstverken?

Gotlands Museums Per Widerström berättar om bildstenarna i det här avsnittet av Sveriges konsthistoria på SVT.