Vad döljer sig under Sankt Görans ruin?

Sankt Göran, som ligger strax ovanför Visby lasarett, var de spetälskas kyrka. Här fanns även ett sjukhus för spetälska. ”Man kan ana böljande kullar som kan gömma murar från hospitalet”, berättar Karin Stenström, arkeolog.

Med hjälp av en markradar undersöktes marken runt ruinen för att se om det finns några spår från det tidigare hospitalet.