Visby ringmur

Den är cirka 3,4 kilometer lång och byggd under andra delen av 1200-talet.

Lär dig mer om ett unikt byggnadsverk som kan berätta mycket för eftervärlden i det här avsnittet av Länsmuseerna berättar.