Byggnadsvårdstjänster

Ska du renovera, bygga om eller bygga nytt i en äldre miljö? Eller är du nyfiken på ditt hus eller din trädgårds historia? Museets byggnads- och landskapsantikvarier jobbar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar och har gedigen kunskap om länets byggda kulturarv.

Vi kan hjälpa till med bland annat antikvarisk medverkan, åtgärdsförslag, färgsättning och bygglov.