Familjen Calmén i Roma

Veckans föremål från samlingarna, 26 april 2024.

Fotografi som föreställer familjen Calmén vid Busarve i Roma socken. Bilden är tagen av lantmätare A. Collberg omkring år 1869.

På den andra bilden ser du den handskrivna listan där alla personer på fotot namnges. Till exempel har vi Lars Niclas Calmén (häradsdomare) och hans fru Dorothea, kyrkoherden i Sjonhem Jacob Collberg, Emma Olsson med dottern Maria i knät, hemmansägaren Carl Calmén i Lokrume, samt fru Malmlöfs son Adolf.