Gotländskt Arkiv 1950

Förordet i Gotländskt Arkiv 1950 inleds med: “Denna volym av Gotländskt Arkiv utkommer till Föreningen Gotlands Fornvänners 75-årsjubileum. Årsboken har denna gång fått karaktären av ett planschhäfte med beskrivande texter till de avbildade föremålen ur Gotlands Fornsals samlingar.”

Du kan bland annat fördjupa dig i Ludvigs medeltida amulettring, folkvandringstidens praktspännen och Karl X Gustafs jaktflaska!

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1950 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Vardagsliv i VallhagarMårten Stenberger1
Några fynd från Vallhagars gravfältErik Nylén7
En vapenyxa av stenGreta Arwidsson12
Bronsåldersringen från Liffride myrGreta Arwidsson13
Folkvandringstidens praktspännenGreta Arwidsson14
Dryckesbägare av glasGreta Arwidsson16
Vikingatidens myntvågGreta Arwidsson19
Stabat Mater DolorosaJohnny Roosval21
S:t Michaels drakstrid på glasmålning från Silte kyrkaJohnny Roosval25
Ludvigs amulettringGreta Arwidsson28
En VisborgstavlaErik B. Lundberg31
Nattvardskärlen från Visborgs slottskyrkaOlle Källström33
Kalken från Lokrume kyrkaOlle Källström35
Verberts ljusstakeGreta Arwidsson37
Fem medeltida gillessigillNils-Ludvig Rasmusson39
Stånga kyrkas medeltida antependium?Agnes Geijer48
Karl X Gustafs jaktflaskaCarl Hernmarck52
Visby stads silverCarl Hernmarck54
Gotländska renässansbordGreta Arwidsson57
Visby tennGreta Arwidsson59
Litteraturförteckning61
Gotlands Fornvänners ombud 195064