Gotländskt Arkiv 1973

Var den medeltida träkyrkan från Eke en stavkyrka? Och vad visade undersökningen gällande polykromin på skulpturen S:t Göran till häst?

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1973 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Gotländskt kulturlandskap under äldre järnålder – Ett forskningsprojektSven-Olof Lindquist, Dan Carlsson och Bengt Windelhed9
Dendrokronologi på GotlandGustaf Trotzig13
Vasstäde i HablingboIngemar Olsson21
Var den medeltida träkyrkan från Eke en stavkyrka?Erland Lagerlöf29
Tillverkning av senmedeltida bukiga tennkannor i Visby under 1400-taletWaldemar Falck43
Undersökning rörande polykromin på träskulpturen S:t Göran till häst i Gotlands Fornsal i VisbyMarianne Korsman59
De gotländska sågverken vid 1600-talets mitt – En innovationsstudieÅke G. Sjöberg67
En målad interiör vid Stora Torget i VisbyKarin Svahnström91
Säveskolans naturaliesamlingarBengt Rosén103
Brus – Ett gotländskt allmogespelK. G. Anderson113
Verksamheten vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1973Erik Nylén115
RAGU: Bildstensundersökning vid Visnar ängar i AlskogMonica Wennersten117
RAGU: Gravfältet vid Sälle i FröjelStig Englund118
RAGU: Havor i HablingboPeter Manneke119
RAGU: Burge i LummelundaLena Thunmark120
RAGU: Domarlunden i LärbroAnna-Lena Gerdin121
RAGU: Bronsåldersgravar vid St. Källstäde i LärbroArne Hallström122
RAGU: Gravundersökning vid Vinarve i RoneGunilla Manneke123
RAGU: Gravfältet vid Annelund, Visby flygfältMonica Wennersten124
RAGU: Ett praktspänne från VäskindeLena Thunmark125
RAGU: En husgrund vid Knuts 1:51 i VäskindeMalin Lindquist126
RAGU: MedeltidsavdelningenWaldemar Falck127
RAGU: Gotlands landsbygd127
RAGU: Visby128
ByggnadsminnesvårdenJan Utas136
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1972141
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond147
Meddelande från Sällskapet för Gotländsk Forskning148
Meddelande från Maria Rosmans fond för gotländsk släktforskning148