Gotländskt Arkiv 1975

År 1975 fyllde Föreningen Gotlands Fornvänner 100 år, vilket också speglas i Gotländskt Arkiv. Bland annat kan du lära dig mer om Gotlands Museums grundare Per Arvid Säve och om utställningen som hölls i samband med hundraårsjubileet.

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1975 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Per Arvid Säves väg till Gotlands FornsalLennart Bohman7
Gotland för 100 år sedan – En utställning med anledning av Föreningen Gotlands Fornvänners hundraårsjubileumAnders Salomonsson, Karin Svahnström och Svante Hedin39
Stadens brunnarNils V. Söderberg69
Som sommargäst på Ljugarn i början av 1900-taletErik-Gustaf Leksell83
Visby – Ett pilotprojekt i det europeiska byggnadsvårdsåret 1975Thomas Fernström93
Einar Johansson 1892-1969Greta Arwidsson101
Verksamheten vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1974-1975Erik Nylén105
RAGU: Förhistoriska avdelningen 1974-1975Arne Hallström107
RAGU: Bronsåldersröset vid Hau i FleringeMalin Lindquist107
RAGU: Labyrinten i FröjelStig Englund108
RAGU: Gravfältet vid Sälle i FröjelStig Englund108
RAGU: Gravfältet vid Gardese i GanthemKarin Äijä110
RAGU: Burge i Lummelunda – Gotlands äldsta myntverk?Lena Thunmark111
RAGU: Domarlunden i LärbroAnna-Lena Gerdin112
RAGU: Undersökningar vid Vinarve i RoneBengt Windelhed och Karl-Gustaf Måhl113
RAGU: Gravar vid Moos i StenkyrkaKarin Äijä114
RAGU: Det förhistoriska jordbruket – Undersökningar inom Stånga annex i StångaDan Carlsson115
RAGU: Gravfältet vid Annelund, Visby flygfältMonica Wennersten116
RAGU: Två rösen i Suderbys i VästerhejdeAstrid Sjöberg118
RAGU: Medeltidsavdelningen 1974-1975Waldemar Falck119
RAGU: Undersökningar vid dagvattenledningsgrävning i VisbyAnn-Marie Pettersson121
RAGU: Visby, kvarteret Gråbrodern nr 8Gun Andersson122
RAGU: Visby, kvarteret S:t Klemens nr 3Eric Swanström123
RAGU: Visby, kvarteret S:t Klemens nr 3 och kvarteret Munken nr 1Nils-Gustaf Larsson124
RAGU: Visby, kvarteret Säcken nr 7Gunilla Wickman126
Gotländsk byggnadsminnesvård 1974-1975Jan A:son-Utas127
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1974135
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond143
Meddelande från Sällskapet för Gotländsk Forskning144
Meddelande från Maria Rosmans fond för gotländsk släktforskning144