Gotländskt Arkiv 1989

Fördjupa dig i järnålderns glasbägare, marinarkeologi kring sjökatastrofen 1566 – eller varför inte ytterligare en nyupptäckt fornborg?

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1989 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Ett långt perspektiv – Något om geologin vid IrevikenLennart Jeppsson7
Gothemhammar – En neolitisk kultplats?Katarina Appelgren och Johan Engström19
Bål i glas och glas på bål – Bägare i järnåldersgravarAnna-Lena Gerdin27
Bulverket i Tingstäde träsk – Undersökningarna 1921-1936Christina Bendegard45
Bulverket – Undervattensarkeologiska undersökningar 1989Johan Rönnby57
Curle-pärlan – En gotländsk guldbleckspärla på villovägarKent Andersson67
Vikingatida silverskatter – Nya forskningsrön på skilda sättKenneth Jonsson och Majvor Östergren79
“Rodiaud gjorde mig” – En kvinnlig runristare på GotlandThorgunn Snædal99
Rosenkransar, epifyser och annat avfall från ett medeltida kammakeri i VisbyLeif Zerpe105
En sjukdomsdrabbad kvinna från S:t Michaels kyrka i VisbyNils-Gustaf Nydolf och Berit Sigvallius123
Ett ristat krucifix i GerumBengt Stolt131
Petrus de Dacia och kärleken som nådemedel – Inblick i en medeltida tankevärldAnders Piltz135
Gotlands medeltida statsurkunder – Hur har de förmedlats till oss?Herman Schück147
Yrwing och KalvskinnshusetSven-Erik Pernler155
Sjökatastrofen vid Visby 1566 – Ett marinarkeologiskt projektRune Fordal157
Förlisningsplatsen vid Brissund – Ett identifieringsförsökArne Adolfsson173
Dolk och pipa från BrissundPer Lundström177
Lybska flottans myntskattPeter Berghaus185
The Lubeck Connection – Handelshuset Donner och den gotländska utrikeshandeln under 1700-taletRobert Bohn197
Ada Blocks hus på Södra Kyrkogatan i Visby, kvarteret KaplanenMalin Lindquist211
Några av Gottfrid Kallstenius målningar från Gotland 1899Staffan Rosvall239
Aktuellt: FornminnesvårdMalin Lindquist239
Aktuellt: Barngravar vid Mulde i FröjelMalin Lindquist241
Aktuellt: Folkvandringstida gravar vid Kisslings i Fole sockenMalin Lindquist242
Aktuellt: Gotländsk byggnadsminnesvård 1988-1989Jan Utas243
Aktuellt: Ännu en nyupptäckt fornborgPär Connelid och Catharina Mascher245
Aktuellt: En bildsten i ursprungligt läge vid Vatlings i Fole sockenKarl-Gustaf Måhl246
Verksamheten vid Rikantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1988-1989Anders Broberg249
RAGU: Enheten för förhistoria250
RAGU: Undersökningen vid Uddvide (Barshaldershed) i GrötlingboPeter Manneke250
RAGU: Enheten för medeltid och nyare tidRagnar Engeström252
RAGU: Dendrokronologisk undersökning av trä från GotlandAlf Bråthen257
RAGU: Forskningsprojektet Visby stenstad – Genes och utvecklingRagnar Engeström258
RAGU: Kvarteret S:ta Katarina 4 – Kulturlagerbild från delvis för klostertidenPeter Manneke358
RAGU: Medeltida stenhus och smidesverksamhet i kvarteret Hotellet 10Ann-Marie Pettersson259
RAGU: Medeltida stenhus i kvarteret Laboratorn 5 i VisbyEric Swanström260
RAGU: Arkeologisk undersökning i kvarteret S:ta Maria 12-13 i VisbyEric Swanström262
RAGU: Spår av medeltida gård eller från staden utkört avfall i kvarteret AppellenAnn-Marie Pettersson263
RAGU: Kvarteret Annexet 2 – Undersökning av två medeltida kvarterRagnar Engeström264
RAGU: Den romanska kyrkan i Öja återfunnenEric Swanström266
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse 1988270
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond288