Stenen vid grönan dal

Har du lagt märke till stenblocket som ligger i ringmurens norra del, vid Silverhättan? Den kallas “Stenen vid grönan dal”.

Antikvarie Eva Selin berättar mer om stenens spännande inskriptioner i den här filmen.