Tjuls station

Tjuls stations historia börjar med Gotlands Jernvägar 1897, i en fas där det gotländska järnvägsnätet expanderade och järnvägslinjen Romakloster-Klintehamn drogs fram rakt över gården Tjuls marker.

Namnet ”Tjuls”, som stationen fått efter fastigheten/gården, har förstås en mycket längre tradition än stationen och järnvägen. Gårdsnamnet Tjuls har stavats både Tiwls och Thiudz under tidigare sekel, även Tiauls och Tjouls förekommer från och med 1700-talets slut. Namnet/ordet, oavsett stavning, antas ha sitt ursprung i något som idag kan översättas till ”folket”. Hur länge gårdsnamnet Tjuls har funnits är svårt att slå fast men av närområdets flertaliga fornlämningar (hägnader, stensättningar, gravfält, färdvägar, mm.) finns anledning att tro att en gård funnits här sedan yngre järnålder – inte helt osannolikt kallad Tjuls.