Gotländskt Arkiv 1935

I Gotländskt Arkiv från 1935 finns bland annat en fördjupning kring de gotländska riksdagsmannavalens historia, samt både artikel och akter kring Gotlands stenhuggarverk på 1600-talet.

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1935 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Stenhuggarverket på Gotland och dess utövare under 1600-taletRichard Steffen3
Stenhuggarverket: Peter van Eghen och hans skolaRichard Steffen9
Stenhuggarverket: Släkten van Eghen på GotlandRichard Steffen25
Bidrag till de gotländska riksdagsmannavalens historia: Gotländska riksdagsmän i präste- och borgarståndet 1645-1866Tor Sillén31
Bidrag till de gotländska riksdagsmannavalens historia: Ett stormigt riksdagsmannavalRichard Steffen41
Gravfältet vid Gannor i LauMårten Stenberger53
Länsarkivets aktpublikationer V: Handlingar rörande stenhuggarverket på GotlandRichard Steffen67
Några anteckningar om Köpmansgillet i VisbyEmil Nyberg87
Hävd och hågkomst: Bidrag till gotländsk personhistoria under 1300-taletSune Ambrosiani92
Hävd och hågkomst: Släkten Bachérs härstamningHarald J. Heyman93
Hävd och hågkomst: En eldsvåda i Visby 1611Leif Dannert95
Hävd och hågkomst: Skolläraren von Öjen återinsättes av landshövdingeämbetet 1731Richard Steffen96
Meddelande från Sällskapet för Gotländsk Forskning99
Meddelande från Nämnden för Gotlandsfonden99
Meddelande från Gotlands Fornsal100
Styrelsen för Gotlands Fornvänners berättelse för år 1934105