Gotländskt Arkiv 1965

C. G. Brunius – på vilket sätt bidrog han till den gotländska forskningen? Vilka var de gotländska strandridarna? Och K. J. Johansson ger dig en inblick i svärdsslipningsstenar!

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1965 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Sekelgamla Gotlandsforskningar – C. G. Brunius vetenskapliga insats på GotlandErik Broman7
Om svärdslipningsstenarK. J. Johansson27
Gotländska strandridare – Biografiska anteckningarGunnar och Bo Bergström35
Årsbokens författare – En kort presentation87
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 196491
Meddelande från Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond102
Meddelande från Sällskapet för Gotländsk Forskning103
Meddelande från Maria Rosmans fond för gotländsk släktforskning103
Annonser105