Gotländskt Arkiv 1984

Vad sysslade RAGU med under 1983 och 1984? Vilken halskrage från bronsåldern är på vift? Och vem var det egentligen som anlade Visborgs slott? Inhämta kunskapen i 1984 års utgåva av Gotländskt Arkiv!

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1984 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Forskarfärder i öst- och västerledUlf Erik Hagberg7
Moränvallen vid TubodeLars-König Königsson15
Projektet Arkeologiska Prospekteringsmetoder – Ett vetenskapligt projekt för allmänhetenGöran Burenhult23
Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldernInger Österholm33
En halskrage från bronsåldern på villovägarGunnar Svahnström45
Tidigt järn i MellansverigeInga Serning51
Lokalisering av förhistoriska gravar inom Rute och Fleringe socknar – Ett försök till analysMalin Lindquist65
“Vår humanistiska akademis största vetenskapliga verk”Birger Nerman och Agneta Lundström73
En tidig bildsten i Grötlingbo?Peter Manneke81
Guldskatten från Burs i KällungeGreta Arwidsson89
Fornborgen på Grogarnsberget i ÖstergarnJohan Engström99
Socialgrupper i vikingatidenLena Thunmark-Nylén105
En kvinna från Gamla UppsalaElse Nordahl111
Några gotländska lerkärl från vikingatiden med stämpelmärken i bottenGustaf Trotzig117
Undersökning av bottenmärkta kärl från Grötlingbo socken på GotlandBirgitta Hulthén126
Hedniskt och kristet – Gravfyndet från Vinor på FåröAnne-Sofie Gräslund129
Sextio marker silver vart årSven-Olof Lindquist139
Vem anlade Visborgs slott – Tyska orden eller Erik av Pommern?Erik B. Lundberg151
Blanka vapen och rostigaPer Lundström161
En nyupptäckt ersättningskälla för försvunna gotländska kyrkböckerTryggve Siltberg169
En skepparebostad från 1700-taletMarie Falck och Waldemar Falck171
Gotländskt ur den Hammerska samlingenJan Peder Lamm179
Erik Nyléns tryckta skrifter 1948-1983Anita von Kern187
Verksamheten vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1983-1984Erik Nylén195
RAGU: Förhistoriska avdelningenMalin Lindquist197
RAGU: Gravfältet vid Annelund, Visby flygplatsMonica Wennersten197
RAGU: Gravfältet vid Sälle i FröjelStig Englund198
RAGU: Stelor i Västergarn – En nyupptäckt hamnanläggningStig Englund198
RAGU: Det gåtfulla VästergarnPeter Manneke200
RAGU: Skattfyndsprojektet 1983Majvor Östergren204
RAGU: Ett vikingatida, irländskt mynt funnet vid Mullvalds i Ardre sockenKenneth Jonsson och Majvor Östergren207
RAGU: MedeltidsavdelningenWaldemar Falck208
RAGU: “Kilåkern” i Slite – En begravningsplats från 1700-talet?Eric Swanström212
RAGU: Arkeologisk undersökning i S:t Hans kyrkoruin i VisbyEric Swanström213
RAGU: Visby, kvarteret Ringaren 11 och 18Tomas Jacobsson217
RAGU: Visby, kvarteret BorgenTomas Jacobsson217
RAGU: Visby, DomkyrkanTomas Jacobsson217
RAGU: Visby, Snäckgärdets campingplatsTomas Jacobsson217
RAGU: En undersökning av två stenåldersgravar och ett medeltida kammakeri i kvarteret Nunnan 1, VisbyLeif Zerpe218
RAGU: En arkeologisk och byggnadsarkeologisk undersökning i kvarteret S:ta Katarina 6, VisbyLeif Zerpe219
RAGU: En undersökning av ett medeltida yttre försvarsvärn utanför ÖsterportLeif Zerpe222
RAGU: Visby, kvarteret Kompaniet 5Birgitta Strandberg-Zerpe223
Gotländsk byggnadsminnesvård 1983-1984Jan A:son-Utas225
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1983233
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond247