Gotländskt Arkiv 1985

I Gotländskt Arkiv 1985 kan du exempelvis lära dig mer om det nätta lilla yrket gravplundring, den gotländska turismens rötter i 1800-talet, Groddaliran och om dräktskicket på vikingatiden.

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1985 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Skattfynd och metalldetektorerOla Kyhlberg7
Metalldetektorn i praktiskt brukMajvor Östergren11
Gravplundring – “Ett litet nätt yrke”Malin Lindquist29
Olof Fåhræus och hans närmaste – Ett stycke gotländsk personhistoria från 1800-talets börjanGösta Fåhræus39
Ett kungaporträtt på GotlandBengt Stolt71
“Ett badhus i Visby!” – Om den gotländska turismens rötter i 1800-taletLennart Bohman85
Kriser och ekonomiska framsteg på 1800-talets GotlandSven Gerentz103
GroddaliranPer-Ulf Allmo och Jan Winter109
Originalinstrument, ritning, replik – Stegen till förståelse av GroddaliranEugen Joss114
Gutasagans “Allhelgonakyrka” återfunnen? – Arkeologisk undersökning i S:t Hans ruin 1984-1985Eric Swanström117
Herman Swerting – Hans minnestavla och hans släkt samt en hypotes om orsakerna till avrättningarna 1342Dick Wase127
En presentation av två medeltida packhus i Visby – Fastigheten S:ta Katarina 6Leif Zerpe135
Dräktskick och socialt anseende – En vikingatida dubbelgrav i FleringeAnna-Lena Gerdin151
Fornborgen på Östergarns holmeArne Philip159
Förteckning över gotländska ödegårdarPer-Göran Ersson173
Verksamheten vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1984-1985Ola Kyhlberg211
RAGU: FörhistoriaMalin Lindquist213
RAGU: Gravfältet vid Annelund, Visby flygplatsMonica Wennersten215
RAGU: En efterundersökning av två husgrunder från folkvandringstidenLeif Zerpe217
RAGU: Undersökningen på Barshalder/Uddvide i GrötlingboPeter Manneke218
RAGU: Skattfyndprojektet 1984Majvor Östergren220
RAGU: Två nya silverskatter från 1000-talets mitt – Binge i Alva socken och Ragnvalds i Havdhem sockenKenneth Jonsson och Majvor Östergren223
RAGU: Vad hände med Krampmacks-projektet under 1984?Torsten Wigström225
RAGU: MedeltidWaldemar Falck226
RAGU: Rester av en medeltida väg i kvarteret Pomona 12, VisbyLeif Zerpe och Birgitta Strandberg-Zerpe229
RAGU: Datering av trä – “Gotländsk dendrokronologi”Alf Bråthen230
Gotländsk byggnadsminnesvård 1984-1985Jan A:son-Utas232
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1984239
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond253