Gotländskt Arkiv 1929

I den allra första Gotländskt Arkiv från år 1929 kan man läsa i förordet att det länge funnits önskemål om att Föreningen Gotlands Fornvänner ska ge ut en årlig publikation som behandlar föreningens verksamhetsområden. I synnerhet anmärker förordet på att samlingarna i Gotlands Fornsal vuxit sig allt större och mer och mer ger en “god bild av vår ös historia och av vår gamla kultur”. Och här är vi nu – snart 100 år senare; samlingarna har vuxit till en nivå de nog aldrig kunde föreställa sig år 1929, och fortfarande ger vi ut Gotländskt Arkiv varje år.

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från år 1929 i sin helhet och se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
FörordA. E. Rodhe3
Kring Visby Maria kyrkaNils Lithberg5
Bevara Gotlands gamla kalkugnar!Henrik Munthe19
Länsarkivets aktpublikationer IRichard Steffen27
Låt “svärdslipningsstenarna” ligga kvar på sina platser!Henrik Munthe44
Ett gotländskt hyllningskväde från 1717Nils Lithberg46
Meddelande från Hoburgs hembygdsförening49
Meddelande från Torsburgs hembygdsförening50
Meddelande från Lojsta slotts hembygdsförening50
Meddelande från Gotlands hemslöjdsförening52
Meddelande från Länsarkivet53
Meddelande från Gotlands Fornsal54
Styrelsen för Gotlands Fornvänners årsberättelse59