Kattlunds museigård rustas upp

Mangårdsbyggnaden vid Kattlunds museigård ska piffas till och Gotlands Museum har fått stöd från Kungliga Vitterhetsakademien för att utföra arbetet.

Hör byggnadsantikvarie Ola Nyström berätta mer för P4 Gotland.