3D-modell av Fredarve slott

Uppe på heden i Vamlingbo finns en ruin från ett medeltida farmannaboningshus. Utan att röra dig från soffan kan du nu studera ruinen i detalj med hjälp av vår 3D-modell.