Sankt Olof på Gotland

Enligt Gutasagan var det Sankt Olof som kristnade Gotland, men vilka lämningar kan vi se i Gotlands Museums samlingar efter denne mycket populäre man från 1000-talet?

Här undersöker vi några av de spår som Olof den helige efterlämnat sig på Gotland.