Utvalt – Bibliotek

Tjuls station

Tjuls stations historia börjar med Gotlands Jernvägar 1897, i en fas där det gotländska järnvägsnätet expanderade och järnvägslinjen Romakloster-Klintehamn drogs fram rakt över gården Tjuls marker. Namnet ”Tjuls”, som stationen fått efter fastigheten/gården, har förstås en mycket längre tradition än…

Sankt Olof på Gotland

Enligt Gutasagan var det Sankt Olof som kristnade Gotland, men vilka lämningar kan vi se i Gotlands Museums samlingar efter denne mycket populäre man från 1000-talet? Här undersöker vi några av de spår som Olof den helige efterlämnat sig på…

Gutasagan

Gutasagan är en berättelse om gutarnas ursprung och mytiska historia. Den nedtecknades någon gång mellan 1220 och 1285 och bygger på muntliga traditioner och skriftliga förlagor. Gutasagans text väcker bilder till liv av en svunnen och sägenomspunnen tid, vars spår…