Tidtabell från 1920-talet

Veckans föremål från samlingarna, 3 maj 2024.

Såhär kunde det se ut om du ville ta bussen år 1928. I detta lilla häfte hittar du tider för både buss, båt och färja!

Med tåg tog det vid den här tiden ungefär 95 minuter att åka mellan Visby och Hemse. Järnvägen hade öppnats redan år 1878 på Gotland, men det är först under 1920-talet som vi får våra första riktiga busslinjer.

Häftet innehåller även reklam för flera olika gotländska företag, bland annat Missionsbokhandelns boktryckeri (bild 2) – som också var ansvariga för att trycka denna tidtabell.