Välkomma från Melchior Lefflers verkstad

Veckans föremål från samlingarna, 22 september 2023.

Den här veckans föremål är en så kallad välkomma, som troligtvis är tillverkad år 1798-99. Välkomman har en balusterformad kropp med två rader lejonmaskaroner, och på locket står en romersk soldat och håller i en fana.

Men, vad är en välkomma? En välkomma är en typ av stor pokal som användes vid festliga tillfällen för att dricka välkomstdrinken ur – det hörs ju nästan på namnet! De användes framför allt under skråtiden vid ritualer som välkomnade nya medlemmar i skrået.

Just den här välkomman är tillverkad i Melchior Lefflers verkstad i Visby. Melchior föddes 1720 i Västerås, men flyttade till Visby där han blev tenngjutarmästare år 1745. Hans verkstad låg på Adelsgatan 44, och än idag finns en stenrelief ovanför dörren på denna adress till hans minne.

Efter Melchiors död år 1791 drevs verkstaden vidare av hans hustru Anna Gerle, och det är under hennes ledning som denna välkomma är tillverkad.