Kajsa Pontén Röcklinger

Kajsa Pontén Röcklinger

Tjuls station

Tjuls stations historia börjar med Gotlands Jernvägar 1897, i en fas där det gotländska järnvägsnätet expanderade och järnvägslinjen Romakloster-Klintehamn drogs fram rakt över gården Tjuls marker. Namnet ”Tjuls”, som stationen fått efter fastigheten/gården, har förstås en mycket längre tradition än…

Familjen Calmén i Roma

Veckans föremål från samlingarna, 26 april 2024. Fotografi som föreställer familjen Calmén vid Busarve i Roma socken. Bilden är tagen av lantmätare A. Collberg omkring år 1869. På den andra bilden ser du den handskrivna listan där alla personer på…

ARVET – Hållbar kulturarvsturism

Alla de hundratals museer, ängen, kyrkor och historiska platser som finns på Gotland bjuder på både njutning och äventyr. Men många av dessa kulturarv står också inför stora utmaningar. ”ARVET – Hållbar kulturarvsturism” rustar dem för framtiden. Projektet drivs av…