Digitalisering av bildstenarna

Gotlands bildstenar är unika titthål till svunna tider. Nu skapas en databas över stenarna så de ska bli mer tillgängliga för forskare och allmänhet.

I dagsläget är cirka 700 gotländska bildstenar kända. För att göra dem mer tillgängliga för forskare och allmänhet pågår projektet Forntida bilder 2.0 – en digital utgåva av de gotländska bildstenarna. Det startade 2019 och avslutas under 2024.

Projektet leds från Stockholms universitet och är ett samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet. Fokus är på att öka tillgängligheten, främst genom att digitalisera alla gotländska bildstenar genom 3D-visualisering. Forskarna ska även samla och digitalisera gamla anteckningar, bilder och annan information från olika arkiv. Projektet ska utmynna i en interaktiv och fritt tillgänglig digital utgåva av bildstenarna, där de finns som 3D-modeller.