Gotländskt Arkiv 1983

I Gotländskt Arkiv 1983 kan du bland annat förkovra dig i hur vikingen kom att bli det svenska idealet, en gotländsk gravtext från år 1578 och Gotlands trojeborgar.

Nedan kan du läsa Gotländskt Arkiv från 1983 i sin helhet, samt se fullständig innehållsförteckning.

TitelFörfattareSida
Vikingen som svenskt ideal – och gotländsktLennart Bohman9
Lanttullhusen i Visby vid adertonhundratalets börjanBengt Rur21
Handelshuset Donners arkiv i Landsarkivet i VisbyRobert Bohn31
En gotländsk gravtext från 1578Bengt Stolt41
Ett förbisett omnämnande av Gotland från engelskt 1300-talJan Peder Lamm51
En bildsten från S:t Hans ruinEric Swanström55
Gotlands trojeborgarJohn Kraft59
Från cirkel till labyrintCurt Roslund91
Verksamheten vid Rikantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 1982-1983Erik Nylén105
RAGU: Förhistoriska avdelningenMalin Lindquist107
RAGU: Gravfältet vid Sälle i FröjelStig Englund108
RAGU: Gravfältet vid Annelund, Visby flygplatsMonica Wennersten109
RAGU: En undersökning av ett par stenvastar längs nya väg 146 mellan Kräklingbo och AngaLeif Zerpe110
RAGU: Undersökta gravar i Stenkyrka och TingstädeGunilla Wickman-Nydolf113
RAGU: TorsburgenJohan Engström115
RAGU: Schaktet vid Ala lukeJohan Engström och Bardi Valdimarsson116
RAGU: Grävningen vid Burgbacken i LjugarnOlle Rizell118
RAGU: Bandlundviken i Burs socken – En vikingatida hamnplatsMajvor Östergren119
RAGU: Spansk-arabiska köpmän på Gotland i början på 1000-talet?Kenneth Jonsson och Majvor Östergren122
RAGU: Stora Tollby i Fole socken – Nya mynt från en gammal silverskattKenneth Jonsson och Majvor Östergren125
RAGU: Ett snitt genom VästergarnsvallenMagnus Elfwendahl127
RAGU: MedeltidsavdelningenWaldemar Falck133
RAGU: Arkeologisk undersökning av S:t Hans kyrkoruin i VisbyEric Swanström136
RAGU: Visby, KlosterbrunnsgatanEric Swanström140
RAGU: Visby, StrandgatanEric Swanström142
RAGU: Visby, SkeppsbrogrändEric Swanström143
RAGU: Visby, kvarteret Pressen 7Magnus Elfwendahl143
RAGU: Visby, kvarteret BorgenLeif Zerpe144
Gotländsk byggnadsminnesvård 1982-1983Jan A:son-Utas147
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1982153
Meddelande från Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond167