Hall

ARVET – Hållbar kulturarvsturism

Alla de hundratals museer, ängen, kyrkor och historiska platser som finns på Gotland bjuder på både njutning och äventyr. Men många av dessa kulturarv står också inför stora utmaningar. ”ARVET – Hållbar kulturarvsturism” rustar dem för framtiden. Projektet drivs av…

Gotlands Museums Arkiv

I museets arkiv finns handlingar som berättar historien om Gotland. Du kan hitta dokument och fotografier gällande fastigheter, personer och företeelser samt exempelvis tidningsutklipp, inventeringar och ritningar. Nedan kan du bläddra i de arkivförteckningar som finns. Förteckningen är uppdelad i…

Gotländskt Arkiv 1987: Vägen till kulturen på Gotland

Gotländskt Arkiv år 1987 fick formen av en vägvisare för den som vill lära känna Gotlands rika kulturlandskap, historia, bebyggelse och miljö. Här får man en praktisk lista över 100 sevärda minnesmärken och kulturmiljöer att besöka vid tillfälle. Nedan kan…

Gotländskt Arkiv 1932

I Gotländskt Arkiv från 1932 presenteras bland annat Gotlands äldsta jordabok – som exempelvis innehåller ett register över öns skatter och vilka jordar som tillhör Visborgs slott. I årsboken finns också nya fynd från vikingatiden redovisade jämte historien om stadskirurgen…

Angels & Dragons

Gotlands medeltida kyrkor hör till Sveriges viktigaste kulturarv och varje kyrkas utsmyckning är unik. Här presenteras de i både bild och text. Boken är på engelska.

Gotländskt Arkiv 2003: Klenoder

Sedan 1875 har Föreningen Gotlands Fornvänner samlat, vårdat och inte minst visat föremål ur Gotlands enastående rika historia. Ett hundratal föremål har valts ut till denna specialvolym i den klassiska bilderbokens form. De återges här med text och utsökta bilder.

Krucifixet från Hall kyrka

Ett romanskt 1100-talskrucifix i en 1200-talskyrka – hur kan det komma sig? Lars Kruthof berättar om en konstskatt från en av Gotlands många medeltidskyrkor i det här avsnittet av Länsmuseerna berättar.

Digitalt Museum

På Digitalt Museum kan du botanisera bland våra kulturhistoriska föremål och vår konstsamling – nästan 60 000 objekt!